تبلیغات
ریا - پس بابای من کی بزرگ می شود ؟؟؟!!!

ریا

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

امروز تو ماشین که نشسته بودم به طور اتفاقی رادیو رو روشن کردم

مجری داشت با نویسنده ی کتاب " پس بابای من کی بزرگ می شود " صحبت می کرد

عنوان کتاب من رو علاقه مند کرد که ادامه ی صحبت رو هم گوش کنم

متوجه شدم که کتاب درباره ی دختر بچه ایست که چون پدر جانبازش توانایی این رو ندارد که کارهای خودش رو انجام بده و مادر دختر بچه ، کارهای پدر رو انجام می ده تصور می کند که پدرش یک بچه است که وقتی بزرگ بشه می تونه کارهای خودش رو انجام بده...

دلت می گیرد


یاغریب الغربانوشته شده در دوشنبه 8 آذر 1389 توسط گمنام
مقام معظم رهبری

نویسندگان
آمار سایت
Blog Skin