تبلیغات
ریا - جمعه

ریا

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

چه روزها که یک به یک غروب شد نیامدی
چه بغض ها که در گلو رسوب شد نیامدی
خلیل آتشین سخن ، تبر به دوش بت شکن
خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامدی
برای عده ای که خسته و دل شکسته اند نه
ولی برای عده ای از ما چه خوب شد نیامدی
یکی میاد و میشکنه طلسم جمعه ها رو
طلسم جمعه های ساکت و بی ساده رو

نوشته شده در جمعه 13 آبان 1390 توسط گمنام
مقام معظم رهبری

نویسندگان
آمار سایت
Blog Skin