تبلیغات
ریا - امتحانات پایان ترم

ریا

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

رفقا نهایت نهایتش 15-16 روز دیگه امتحانای پایان ترم شروع میشه

یه نگاهی به حال و روز درسیمون بندازیم ببمینیم چه خبره ؟

چند واحد گرفتیم ؟

12تا (وای وای وای) ؛ 17تا ؛ 20 تا ؛ 24 رو دیگه فکر نمیکنم

چندتاش رو قراره پاس کنیم ؟

اصلا درس خوندن پیش کش ؛ اصلا کتاباش رو تهیه کردیم یا نه ؟

پس کمی بجنبیم


 یاغریب الغربانوشته شده در شنبه 31 اردیبهشت 1390 توسط گمنام
مقام معظم رهبری

نویسندگان
آمار سایت
Blog Skin