تبلیغات
ریا - دیوانه

ریا

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد

کس جای در این کلبه ی ویرانه ندارد

دل را به کف هر که نهم باز پس آرد

کس تاب نگهداری دیوانه ندارد

یاغریب الغربا


 نوشته شده در پنجشنبه 7 بهمن 1389 توسط گمنام
مقام معظم رهبری

نویسندگان
آمار سایت
Blog Skin